Den gamle skude som delvist sank under stormen i oktober, er kommet på land, og ser ud til at klare skærene.