Gade med butikker og restauranter i kystbyen Marina di Pisa.