Vi lå for anker i en fin bugt ved Saint Tropez, hvor nogle børn var ved at lære at sejle optimist-joller.