Vi forlader Middelhavet og sejler ind af den lange indsejling til Port Saint Louis.