Sluserne på denne del af flod- og kanalsystemet er noget slidte.