Når der er rødt lys ved en sluse er der ikke andet for end at vente.