Nyt møder gammelt i Langres, hvor huse og biler er fra hver deres verden.