Godt og vel 38 m oppe i luften med skibselevatoren i Lüneburg.