Sidste havn i tyske farvande: Wesel på Rhinen. Bemærk de høje stolper og flydebroer, der er gearet til meget højvande.