Flere steder ligger citadeller øverst på klipperne og vidner om fordums tid.