Her ligger vi ved et halte nautique i Donjeux. Bemærk at kanalen er godt fyldt med vandplanter.